Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

 

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) a weboldal/webáruház üzemeltetője, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal/webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

1.1. A weblap használatával, szolgáltatásaink igénybevételével jelen általános szerződési feltételek kötelező érvényűként vonatkozik mindkét félre.

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A weblap/webshop, mint szerzői jog alá tartozó mű, a weblap üzemeltetőjének tulajdona, másolása, felhasználása csak az üzemeltető engedélyével történhet. 1.4. Rendelkezésre állás.

1.4. Az adatok kezelése a weblapon található Adatkezési szabályzatnak megfelelően történik.

1.5. A weboldal üzemeltetője által a weboldallal kapcsolatosan végzett gazdasági tevékenység a weboldalon meghirdetett értékesíteni kívánt termékek gyártása, kereskedelme. Elsődlegesen palackokból készített lámpák, vázák, kínálók, csillárok, és kiegészítő termékek. Ezek nem "polcos", hanem kézzel készített, egyedi termékek, melyeket a megrendelő megrendelésekor, annak hatására készülnek el. Az egyedi termékekre az online termékrendelés vonatkozó szabályai szerint, nem vonatkozik a tizennégy napos elállási időtartam, vagyis a megrendelt, átvett termékeket nem áll módunkben visszavenni. Kérjük fentiek szerinti megértésüket.

1.6. A termékek csak itt a weboldalon, online rendelhetők meg, illetve telefonos egyeztetés során.

1.7. A termékek feltüntetett ára bruttó ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A terrmékek ára tartalmazza a szállítással kapcsolatos csomagolást, annak díját.

1.8. A termékek megrendelőhöz való eljuttatása a megrendelő által megadott címre történik, a megrendelő által, a megrendeléskor választott szállítási móddal.

1.7. A weblapon/webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termék logikai/tartalmi terjedelme a termék adatlapján feltüntetett, értelemszerűen oda tartozó tartalom. A weblapon és termékek adatlapján megjelenített képek valamennyire eltérhetnek a valóságostól, mivel egyedi gyártású termékek, a felhasznált anyagok változásainak következményeként. A weblapon és termékek adatlapján megjelenített képek a konkért termék mellett tartalmaznak/tartalmazhatnak illusztrációként szereplő egyéb tárgyakat is, melyek nem részei a termék logikai/tartalmi terjedelmének.

1.9. A rendelés menete

1.9.1. A termék a webshop lapjain a megadott képek és információk alapján kiválasztható, kosárba helyezhető.

1.9.2. A kosárba helyzett, ott lévő termék/termékek megrendelése minősül megre

1.9.3. A megrendeléskor a megrendelő köteles megadni a kapcsolatfelvételhez szükséges név, elérhetőség, a  számlázáshoz szükséges név/cím/adószám*, valamint a szállításhoz szükséges név, cím, telefon adatokat.

1.9.4. A megrendeléskor kiválasztható a kívánt szállítási mód, és látható a választott szállítási mód megrendelőt érintő költsége, díja.

1.9.5. A megrendelés teljesítése a fentieknek megfelelően történik.

1.9.6. A megrendelt termékek árának kifizetése a weblapon keresztül, de a weblaptól független online, bankkártyás fizetési módon történhet.

1.9.7. A megrendelés a fizetéssel válik érvényessé.

1.10. A webáruház a vevő megrendelésének
megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

Amennyiben e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik.

1.11. A megrendelés teljesítése

1.11.1. A megrendelt cikkek egyedi, megrendelésre készülő termékek, így elkészítésük néhány napot vesz igénybe. Az elkészítés várható, becsült ideje található meg a termékek adatlapján.

1.11.2. Az általános gyártási/teljesítési idő 1 hét, de a gyakorlatban várhatóan néhány napon belül megtörténik.

1.11.3. Amennyiben a termék elkészítéséhez szükséges alapanyagok aktuálisan nem állnak rendelkezésre (például egy ritka palack típus esetén) azt a termék adatlapján jelezzük. Ilyenkor a teljesítési idő egyedi mértékben eltérhet/meghosszabbodhat, így célszerű telefonon egyeztetni a gyártás részleteiről. Ilyen megrendelés esetében a teljesítés ideje az egyeztetés szerint alakul.

1.11.4. Fenti esetben a teljesítés megállapodott egyedi részleteit írásban is megküldjük. Ez képezi a megrendelés jogi tartalmát.

1.11.5. Amenniyben a megrendelés a várható gyártási időn túl 30 napon belül nem teljesül, úgy a megrendelő a szerződéstől elállhat, és jogosult a kifizettt összegre, melyet Szolgáltató köteles haladéktalanul,de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

1.11.6. Szolgáltató Megrendelő számára elktronikus tájékoztatást küld a rendelés/szállítás állapotáról, az eabban bekövetkezett változásokról.

1.12. Szállítás

A megrendelt tételeket a rendeléskor kiválasztott módon szállítatjuk a megrendelő által megadott címre.

1.12.1. A szállítás díja a termék megrendelésekor látható szíállítási díj, amely  információk weblapon is látható.

1.13. Fizetés

A megrendelt áruk fizetése a weblapon keresztül, de a weblaptól függetlenül, online módon, bankkártyával teljesíthető.

Az online fizetés választható szolgáltatók a SimplePay és myPOS. A bankkártya adatok hozzánk nem jutnak el.

1.14. Elállási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében egyedi termékek esetében nem küldhető vissza a termék. A megrendelt, átvett termékeket nem áll módunkben visszavenni, kérjük fentiek szerinti megértésüket.

1.15. Használat, kezelés. 

Az üvegtárgyak, és ez fokozottan igaz a vágott palackokra, természetesen törékeny, sérülékeny dolgok, így használatuk, kezelésük, tisztításuk kiemelt figyelmet igényel. Kérjük, ennek megfelelően járjon el.

1.16. Felelősség

Az 1.15. Használat, kezelés ponttal összefüggésben: az átvett termékek használata, kezelése során bekövetkező törés, sérülés és az ezek miatt esetleges keletkező közvetlen és közvetett kár nem tartozik a felelősségi körünkbe. 

1.16. Garancia, jótállás
A termékeinkre vonatkozó "Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet" alapján.

1.16.1 A rendelet alapján a 10 000 forintot meghalaód termékekre a jótállás idje 1 év.

1.16.2. A 10 000 forintot el nem érő termékek esetében nincsen jogszabályi jótállási idő kötelezettség.

1.16.3. A megvásárolt termékek hibáival kapcsolatosan írásban szükséges jelezni, megjelölve a hibát, annak esetleges okát.

1.16.4. A termékek döntően érzéken, törésre hajlamos, üveg tárgyak, melyek kezelése, használata fokozott körültekintést igényel. A használatból származó, használat során történő törés, meghibásodás nem minősíthető a termék hibájának.

1.16.5. A kellékszavatosáág rendelkezései értelmében a termékekre 1 év szavatosság vonatkozik amennyiben a hiba az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

1.17. Panaszkezelés
Az esetleges fogyasztói panaszokat igyekszünk maximálisan rugalmasan és korrekten kezelni, panasz esetén kérjük azt jelezze elérhetőségeink egyikén.

1.18. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató igyekszik az esetlegesen felmerülő vitás ügyeket békés módon rendezni.

1.18.1 Ennek sikertelensége esetén kiköti a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

 

Cegléd, 2022. február 14.

Adatkezelési tájékoztató
Adatakezlési tájékoztató

Az Adatkezelési Szabályzat www.palackok.hu weblap mint adatkezelő által végzett adatkezelés szabályait és az érintetteket megillető jogokról szóló tájékoztatást tartalmazza.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

*** Adatkezelési alapfogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

*** Adatkezelő
www.palackok.hu üzemeltető. Lásd Impresszum.

*** Felhasználók köre
Felhasználó az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblapot, annak szolgáltatásait igénybevevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

*** Adatkezelés
Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban/szabályzatban foglaltak szerint végzi az adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettek az alábbiakra:
- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
- A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölni kell.
- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
- Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
- Az adatkezelő kezeli az érintettek által megadott személyes adatokat.
- A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró természetes/jogi személyek férnek hozzá, akiknek munkájuk ellátáshoz szükséges, és akik az adatok kezelésével, kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
- A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó hozzájárult vagy ezt törvény rendeli el.
- Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra jogszabály vagy hatóság kötelezi. Ezen esetek köréből származó következmények miatt az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
- Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja, valamint a törvényben előírt statisztikai előírásokat teljesítse.
- Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, illetve a törvény által kötelező nyilvántartási idő letelt a felhasznált adatok köre nem használható fel.

*** Adatkezelés a weboldalon

- A weboldal egyes részei ún. "sütiket vagy cookie"-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépén. A sütik kis méretű adatfájlok, amik a felhasználó számítógépén tárolódnak el és céljuk a felhasználó azonosítása, nyomon követése az oldalon. Ezek a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjt be személyes adatokat az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.
- A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve he akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontban állítható be.
- A weboldal külső, nem erre a weblapra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezeken a linkeken elérhető weboldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a felhasználó számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezek a lehetőségek a felhasználó számítógépén engedélyezhetők/tilthatók/korlátozhatók, általában "harmadik féltől származó sütik" néven. Ezekért az adatkezelő minden felelősségét kizárja.
- A weblapon előforduló különböző sütikről:
-- php id: weblaprendszer által kezelt, a titkosított oldalakra belépéshez szükséges, lejárat: tétlenségtől számított 30 perc
-- site_lang: a weblap nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a látogatás megkezdésétől számított 1 hónap
-- admin_site_lang: weblaprendszer által kezelt, a titkosított oldalak nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a belépéstől számított 1 hónap
-- cookie-policy: a sütik használatát elfogadó ablak kezelése. Lejárat: az elfogadástól számított 30 nap.
-- Google Analytics (_ga, _gat, _gid): A Google által készített analitikai eszköz a látogatók nyomon követésére, és a cégünk által igénybe vett Google hirdetésekhez szükségesek. Lejáratok: _ga: látogatástól számított 2 év, _gat: látogatástól számított 1 perc, _gid: látogatástól számított 24 óra. Mivel ez harmadik fél által fejlesztett rendszer a sütik tartalma és lejárati ideje változhat, bővebb felvilágosítás a szolgáltatás honlapján talál: Google Analytics Cookie Usage on Websites
-- Azon felhasználók, akik első alkalommal látogatnak a honlapra a képernyő alsó részén egy felugró kis felirat tájékoztatja őket arról, hogy az oldal sütiket használ. A sütik használatához a felhasználó egy „Megértettem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

- WEBOLDALON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL/ÜZENET
Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, amikor e-mailt küld a weboldalon keresztül. A látogató a küldéssel hozzá járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető. Kezelt adatok köre: név, email cím, üzenet. Adatkezelés célja: A látogatók üzeneteinek kezelése. Adatok kezelésének ideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

- WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, MEGRENDELÉS, FIZETÉS
-- Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
-- A regisztrációs adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.
-- Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.
-- Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
-- Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
-- Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és jogosult megbízottjai.
-- Az adatok tárolási módja: elektronikus.
-- A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
-- A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a
kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
-- Kezelt adatok köre, az adatkezelési adatok konkrét céljai
Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon. Azonosítás, kapcsolattartás.
Regiszráció időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.

 

*** AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett az adatkezelőnél,
- kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
- kérheti adatainak helyesbítését,
- tájékoztatást kérhet az adatkezelés körülményeiről,
- kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
- rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.
- tiltakozhat a profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen, illetve
- kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az érintett a kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az adatkezelő számára.

- Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés
megkezdését megelőzően is. Az adatkezelő az érintett adatkezeléséssel kapcsolatos
körülményekre irányuló tájékoztatását 30 napon belül teljesíti.
- Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve,
hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy
ehhez hozzáférést kapjon.
- Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül –
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje
a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.
- A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül –
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
-- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték
-- az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulását,
-- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
-- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
-- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
-- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
-- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
-- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
-- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
- Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
- A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – profilalkotás is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor
kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást.
- Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem
nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
- A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való
fordulás joga)
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet.

*** JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG
Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal
élni, valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
NAIH :
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

 

Vásárlási tudnivalók
Rendelés

Webshop. Egyedi palackjaink, a webshopon keresztül rendelhetőek meg. A termékeket kategóriákba
soroltuk: lámpák, vázák, kínálók, poharak, csillárok, növények és egyéb kiegészítők. 
Ezekben tudja megnézni az aktuális kínálatot, majd kiválasztani az önnek
tetsző terméket. Örömmel várjuk az egyedi elképzeléseket is, kérjük keressen minket telefonon vagy e-mailen, hogy egyeztetni tudjuk az elképzelést.

Gyártás. Minden termékünk egyedi, kézzel készített termék, így azok kis
mértékben eltérhetnek a termékadatlapon feltüntetett fotótól. A megrendelt termékek legyártási ideje a termék oldalán látható, általában egy-két nap. Néhány esetekben
a szállítási idő függ az alapanyag rendelkezésre állásától, de erről tájékoztatjuk a termék adatlapján, ilyen esetekben javasoljuk, hogy érdeklődjön telefonon vagy e-
mailen.

Kedvencek. A termékek kijelölhetők kedvencekként, kívánságlistára tehetők, így könnyű kiválasztani,
összeállítani, és megrendelni, hogy melyik termékek tetszenek. A kedvencek funkció használatóhoz regisztráció szükséges, így akár egy későbbi időpontban is
visszatérhet és megtalálhatja a korábban kijelölt darabokat.

Megrendelés. A kosárba helyzett termékeket tudja megrendelni, javasoljuk, hogy nézze meg a kapcsolódó,
kiegészítő termékeket is, mert lehet, hogy az adott környezetben egy plusz pohár, váza vagy kíváló növelheti a teljesség élményét. A megrendeléskor szükséges
megadni a nevet, címet, elérhetőséget, szállítási adatokat, és érdemes regisztrálni is, így legközelebb megtalálja a kedvencek listáját, láthatja az eddigi rendeléseit, azok
aktuális állapotát.

Fizetés

Fizetés.A kiválasztott termékeket webshopban, online bankkártyás fizetéssel lehet rendezni, a
megrendelés a fizetéssel válik érvényessé. A tranzakció biztonságos módon történik, a webshoptól függetlenül, online bankkártyás fizetési szolgáltatáson keresztül.

Választható online bankkártya fizetési szolgáltatók: SimplePay. 

Számla.A fizetést követően számlát állítunk ki, melyet a megadott email címre, elektronikus
formában küldünk ki.

Elállás.Az általunk készített palackok egyedi termékek, a megrendelő számára
készülnek. Az online termékrendelés vonatkozó jogszabályai szerint,  az egyedi termékek esetére nem vonatkozik a tizennégy napos elállási időtartam, vagyis a
megrendelt, átvett termékeket nem áll módunkban visszavenni. Kérjük fentiek szerinti megértésüket.


Használat, kezelés. A termékek üvegből készülnek így törékeny, sérülékeny tárgyak, ennek megfelelően
használatuk, kezelésük, tisztításuk kiemelt figyelmet igényel. Kérjük, ennek megfelelően járjon el.

Felelősség.A használat, kezelés ponttal összefüggésben: az átvett termékek használata, kezelése során
bekövetkező törés, sérülés és az ezek miatt esetleges keletkező közvetlen és közvetett kár nem tartozik a felelősségi körünkbe.

Szállítás

Szállítás. A megrendelt tételeket legyártjuk, csomagoljuk, és a kiválasztott módon szállíttatjuk a
megadott címre. A megrendelés státuszáról, annak változásáról emailben értesítést küldünk.


Átvétel. Tekintettel arra, hogy törékeny tárgyakról van szó, így a gondos csomagolás mellett is érdemes átvételkor ellenőrizni a csomagot, mert
átvétel után már nem áll módunkban reklamációt elfogadni. Ha úgy látja, hogy megsérülthetett a termék, az esetben ne vegye át, hanem utasítsa vissza.

Szállítási idő. Általában a feladást követően vagy az azt követő napon jutatjuk el a kiálasztott
teméket Önhöz. A várható szállítási időpontről e-mailben visszajelzést küldünk.


Szállítás módja. Az elkészült termékeket MPL, vagy GLS futárszolgálattal küldjük el, a megadott címre, vagy a
kiválasztott csomagátvételi pontra, illetve Foxpost automatába.


Szállítási díj. Lásd ITT